โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4   ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ผลผลิตจากโครงเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มคหกรรม
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2561,08:52   อ่าน 106 ครั้ง