โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแสดงในวันรักโรงเรียน
ชื่อนักเรียน : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2561,09:38   อ่าน 184 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมลูกเสือ
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมลูกเสือ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2561,09:33   อ่าน 221 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ออกแนะแนวนักเรียนระดับชั้น ป.6
ชื่อนักเรียน : เเนะเเนวนักเรียนระดับชั้น ป.6
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2561,09:15   อ่าน 178 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลผลิตจากโครงเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักเรียน : กลุ่มคหกรรม
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2561,08:52   อ่าน 235 ครั้ง