โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งสมาชิกศิษย์เก่าและปัจจุบันให้ทราบในการใช้หัวข้อรายชื่อศิษย์เก่าทุกท่าน
อธิบายย้อนหลังให้ทราบก่อน โรงเรียนได้ทำการเปิดภาคเรียนแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2523 เป็นปีการศึกษาแรก เปิดในระดันมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3 นัก เรียนที่จบปีการศึกษา2526 คือรุ่นแรกในระดับ ม. 3 (W1)  จบปีการศึกษา 2527 คือรุ่น (W2)  จบปีการศึกษา 2528 คือรุ่น (W3) นับต่อไปจนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน เฉพาะที่จบ ม.3 ใช้อักษร (W ) ตามด้วยตัวเลขรุ่น นะครับ
กรณีต่อมาทางโรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมปลายรุ่นแรกในปีการศึกษา 2538 นัก เรียนที่จบ ม.6 ในปีการศึกษา 2541 เป็นรุ่นแรก (WK1)  ถ้าจบปีการศึกษา 2542 รุ่น2 (WK2) จบปีการศึกษา 2543 ก็รุ่น3 (WK3) นับต่อไปจนถึงปัจจุบัน ใช้ในกรณีที่จบ ม.6 ใช้อักษร (WK) ตามด้วยตัวเลขรุ่นนะครับ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2555,00:00   อ่าน 1523 ครั้ง