โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:54   อ่าน 229 ครั้ง