โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ฝึกภาคสนาม 
วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2561
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ครูผู้ควบคุม อาจารย์ พิษณุ มรรณฑัต
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 255 ครั้ง