โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการเข้าห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 64) 12 ธ.ค. 62
กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (อ่าน 58) 12 ธ.ค. 62
โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า...ไม่มีวุฒิก็เรียนได้ รุ่นที่ 108 (อ่าน 76) 27 ส.ค. 62
แหล่งความรู้ WordPress ฟรี [อัพเดท 2019] (อ่าน 28) 15 ส.ค. 62
อาชีวะไทย – ลาว จับมือสร้างสะพานเชื่อมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ (อ่าน 67) 22 ก.ค. 62
กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 (อ่าน 229) 22 ก.ค. 62
สทศ.เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) การสอบ O-NET ปีก (อ่าน 75) 22 ก.ค. 62
5 สิ่งที่มนุษย์ต้องมี ก่อนเป็นส่วนเกินในสังคมหุ่นยนต์ (อ่าน 31) 22 ก.ค. 62