โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประกวดพาน กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
พานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
พานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,10:29   อ่าน 75 ครั้ง