โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการจัดการศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,10:02   อ่าน 197 ครั้ง