โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4   ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กีฬาสี โรงเรียนวังกรดพิทยา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,09:54   อ่าน 48 ครั้ง