โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4   ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันรักโรงเรียนปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,09:46   อ่าน 38 ครั้ง