โรงเรียนวังกรดพิทยา
213 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 056-685255
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรมลูกเสือ ณ ค่ายบรมไตรโลกนาถพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2561,09:37   อ่าน 110 ครั้ง